PAOANY

Website dezvoltat de agentia de media WebGalaxy

O gama completa de servicii

1.
SERVICII DE CONTABILITATE SI EXPERTIZA CONTABILA
Inregistrarea cronologica a documentelor primare...
detalii
2.
SERVICII DE SALARIZARE SI PERSONAL
Intocmire dosare de personal, intocmire contracte …
detalii
3.
SERVICII SSM
Evaluarea nivelului factorilor de risc de accidente si imbolnaviri profesionale...
detalii
4.
SERVICII CONSULTANTA FINANCIARA SI FISCALA
Consultanta la infiintarea unei societati, in vederea alegerii unei solutii optime din punct de vedere fiscal si contabil...
detalii

Servicii de consultanta financiara si fiscala

 • Consultanta la infiintarea unei societati, in vederea alegerii unei solutii optime din punct de vedere fiscal si contabil

 • Instruirea cu privire la modul de intocmire a documentelor primare si circuitul acestora in cadrul societatii

 • Clarificarea diverselor aspecte de legislatie si practica fiscala interna si internationala, pe situatii punctuale

 • Informarea permanenta si in timp util a conducerii societatii privind reglementarile din domeniul fiscal si financiar-contabil, precum si implicatiile modificarilor asupra afacerii beneficiarului

 • Identificarea oportunitatilor fiscale si exploatarea acestora

 • Consultanta specifica departamentului de salarizare si resurse umane

 • Oferirea unor solutii pentru minimizarea/optimizarea impozitelor de plata in conformitate cu legislatia in vigoare

 • Pregatiriea dosarului in vederea obtinerii unui credit sau a unui leasing

 • Servicii de consultanta pentru proiecte europene

 • Asistenta continua pe parcursul initierii si derularii anumitor proiecte

 • Intocmirea cash-flow-ului in functie de specificul firmei, analiza fluxurilor de trezorerie

 • Intocmirea bugetului de venituri si cheltuieli

 • Intocmire de rapoarte financiare in concordanta cu cerintele specifice fiecarui client

 • Obtinerea certificatelor fiscale

 • Obtinere cod EORI

 • Asistenta beneficiarului pe perioada controalelor fiscale

 • Asistenta pentru recuperare de TVA

 • Informarea periodica a conducerii asupra situatiei economico-financiare a societatii

 • Refacere contabilitate:

 • Cercetarea situatiei depunerii declaratiilor fiscale precum si a fisei de platitor
 • Verificarea modului in care au fost facute inregistrarile contabile in conformitate cu normele legale
 • Identificarea si corectarea eventualelor erori in inregistrarile contabile si in declaratii
 • Identificarea eventualelor cazuri de rambursare TVA sau taxe si impozite achitate in avans
 • Aducerea la zi a contabilitatii pentru societatile a caror evidenta contabila este incompleta, nefacuta pe o perioada mare de timp, pierduta sau distrusa
 • Reglarea fisei fiscale
 • Reintocmirea si depunerea declaratiilor rectificative la administratiile financiare a decontului privind taxa pe valoarea adaugata/ declaratiei privind obligatiile de plata la bugetul de stat/ declaratiei privind impozitul pe profit
 • Refacerea balantei de verificare.