PAOANY

Website dezvoltat de agentia de media WebGalaxy

O gama completa de servicii

1.
SERVICII DE CONTABILITATE SI EXPERTIZA CONTABILA
Inregistrarea cronologica a documentelor primare...
detalii
2.
SERVICII DE SALARIZARE SI PERSONAL
Intocmire dosare de personal, intocmire contracte …
detalii
3.
SERVICII SSM
Evaluarea nivelului factorilor de risc de accidente si imbolnaviri profesionale...
detalii
4.
SERVICII CONSULTANTA FINANCIARA SI FISCALA
Consultanta la infiintarea unei societati, in vederea alegerii unei solutii optime din punct de vedere fiscal si contabil...
detalii

Servicii de contabilitate si experitza contabila

 • Inregistrarea cronologica a documentelor primare in conformitate cu normele legale in vigoare si principiile contabilitatii

 • Intocmirea si inregistrarea notelor de intrare-receptie si a bonurilor de consum, a bonurilor de predare transfer–restituire, a consumurilor conform retetare

 • Evidenta analitica si sintetica a clientilor si a furnizorilor

 • Evidenta mijloacelor fixe, calculul si inregistrarea amortizarii mijloacelor fixe, intocmirea fisei mijlocului fix si a registrului imobilizarilor

 • Evidenta stocurilor

 • Intocmirea registrelor si jurnalelor contabile: Registrul Jurnal, Registrul Inventar, Jurnal de cumparari, Jurnal de vanzari, Registrul de casa, Registrul de evidenta fiscala, Jurnal de TVA, Cartea mare

 • Intocmirea balantei de verificare lunara

 • Calcularea obligatiilor de plata lunare/trimestriale si intocmirea documentelor de plata aferente

 • Intocmirea si depunerea declaratiilor lunare/trimestriale privind taxele si impozitele

 • Intocmirea si depunerea anuala a bilantului contabil

 • Serviciul de expertiza contabila

  Expertiza contabila este activitatea efectuata de catre o persoana ce indeplineste functia de expert contabil. Expertiza contabila reprezinta controlul registrelor, conturilor si actelor justificative ale unei societati. Scopul activitatii de expertiza contabila este acela de a furniza partilor interesate informatiile necesare pentru a gasi o solutie unei contestatii depuse de una dintre parti.

  Serviciul de expertiza contabila oferit de catre Paoany presupune:

 • Evidentierea neregularitatilor existente in activitatile economice ale societatii

 • Cauzele generatoare ale acestor neregularitati precum si prezentarea unei serii de posibilitati de solutionare a inadvertentelor constatate

 • Cercetarea situatiei depunerii declaratiilor fiscale precum si a fisei de platitor

 • Verificarea modului in care au fost realizate inregistrarile contabile in conformitate cu normele legale

 • Identificarea si corectarea eventualelor erori in inregistrarile contabile si in declaratii

 • Identificarea eventualelor cazuri de rambursare TVA sau taxe si impozite achitate in avans

 • Aducerea la zi a contabilitatii pentru societatile a caror evidenta contabila este incompleta, nefacuta pe o perioada mare de timp, pierduta sau distrusa

 • Reglarea fisei sintetice pe platitor

 • Reintocmirea si inregistrarea la administratiile financiare a declaratiilor rectificative, a decontului privind taxa pe valoarea adaugata/declaratiei privind obligatiile de plata la bugetul de stat/declaratiei privind impozitul pe profit

 • Refacerea balantei de verificare

 • Corectarea erorilor constatate in bilantul contabil al societatii