PAOANY

Website dezvoltat de agentia de media WebGalaxy

O gama completa de servicii

1.
SERVICII DE CONTABILITATE SI EXPERTIZA CONTABILA
Inregistrarea cronologica a documentelor primare...
detalii
2.
SERVICII DE SALARIZARE SI PERSONAL
Intocmire dosare de personal, intocmire contracte …
detalii
3.
SERVICII SSM
Evaluarea nivelului factorilor de risc de accidente si imbolnaviri profesionale...
detalii
4.
SERVICII CONSULTANTA FINANCIARA SI FISCALA
Consultanta la infiintarea unei societati, in vederea alegerii unei solutii optime din punct de vedere fiscal si contabil...
detalii

Servicii de Sanatate si Securitate in Munca

Evaluarea nivelului factorilor de risc de accidente si imbolnaviri profesionale

 • Instructiuni specifice de prevenirea si stingerea incendiilor (P.S.I.) pentru fiecare loc de munca
 • Evidenta zonelor cu risc incendiu ridicat
 • Intocmirea planului de actiune in cazul unei situatii de urgenta
 • Planul de interventie pe unitate
 • Planul de evacuare pe fiecare etaj
 • Fisele individuale de instructaj pentru prevenirea si stingerea incendiilor (P.S.I.). • Asistenta lunara Sanatate si Securitate in Munca

 • Participarea efectiva la verificarea insusirii si a modului de aplicare a masurilor propuse in planul de prevenire
 • Evidenta meseriilor ce au nevoie de autorizare si modul de exercitare a acestora cu respectarea prevederilor de securitatea, sanatatea si protectia muncii
 • Participarea la evenimentele deosebite ce pot apare (controale sau accidente)
 • Intocmirea rapoartelor si listelor prevazute in Hotaririle Guvernului
 • Realizarea masurilor dispuse de catre inspectorii de munca cu prilejul vizitelor de control si al cercetarii evenimentelor
 • Instructajul lucratorilor la angajare si periodic. • Asistenta lunara Prevenirea si Stingerea Incendiilor

 • Participarea efectiva la verificarea insusirii si a modului de aplicare a masurilor propuse in planul de prevenire
 • Monitorizarea functionarii sistemelor si echipamentelor de stingere a incendiilor
 • Propunerea de decizii pentru desfasurarea activitatii in conformitate cu normele pentru prevenirea si stingerea incendiilor(P.S.I):responsabilitati,lucru cu foc deschis,interzicerea fumatului in locuri nepermise
 • Evidenta meseriilor ce au nevoie de autorizaresi modul de exercitare a acestora cu respectarea prevederilor pentru prevenirea si stingerea incendiilor (P.S.I)
 • Participarea la evenimente deosebite ce pot apare (controale sau alte evenimente). • Consultanta privind pentru securitatea si sanatatea muncii in domeniul situatiilor de urgenta (SU)

 • Evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala, inlocuire Plan de Prevenire si Protectie, intocmire Instructiuni proprii de SSM, tematici de instruire, identificare tipuri de semnalizari de riscuri necesare la locurile de munca, efectuare instruire introductiv generala, consultanta la efectuarea instruirilor la locul de munca si periodice de catre conducatorii locurilor de munca
 • Intocmire planuri de securitate si sanatate in munca (SSM) si efectuare coordonare SSM pe santiere conform HGR 300/2006.